Ghost

Hướng dẫn tải và Ghost Windows 10, 8, 8.1, 7 tất cả các phiên bản Home, Pro, Enterprise, Education 32bit + 64bit Full Driver. Ổn định nhất tại Openwin.org